Fiche Méthode logo

Conversion

Tableau de conversion :

Exercice Application

Prefixe kilo U hecto U déca U U déci U centi U milli U
kilo métre hecto métre déca métre métre déci métre centi métre milli métre
kilo gramme hecto gramme déca gramme gramme déci gramme centi gramme milli gramme
kilo Litre hecto Litre déca Litre Litre déci Litre centi Litre milli Litre

Symbole k m h m da m m d m c m m m
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Symbole k g h g da g g d g c g m g
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Symbole k L h L da L L d L c L m L
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......